top of page

PRODUKTER

15.jpg
Microsoft Dynamics 365 Business Central

Foråret 2019 skiftede NAV navn til Microsoft Dynamics 365 Business Central. Det betød også at der nu kom et generationsskifte i produktet. Fra 365 BC version 15 der kom i november 2019 er det ikke længere muligt at benytte en Windows Client. Fremover afvikles produktet derfor kun i en Web-browser. Det betyder nye muligheder men også at man skal omstille sig til en ny brugerflade.
 

365 BC kan fortsat afvikles fra en client, tablet og smartphone som det kendes fra de tidligere NAV versioner.

Du har fortsat mulighed for både at leje eller købe 365 BC.

Microsoft Dynamics NAV

Du har forretningsvisionen. Microsoft Dynamics NAV virkeliggør den.
Siden 1983 har Microsoft Dynamics NAV’s funktionalitet, ydeevne og brugervenlighed udgjort motoren i masser af virksomheder over hele verden. Af flere grunde: Den er nem at tilpasse og integrere til fx løsninger fra uafhængige softwareleverandører (ISV’er), andre branchesystemer og jeres øvrige Microsoft teknologi.
Microsoft Dynamics NAV er designet til at forenkle arbejdsgange og dataadgang på tværs af funktioner, afdelinger, ledelse og medarbjedere. Resultatet heraf: Hele virksomheden får lettere ved at forvandle data til indsigt – og tage beslutninger, der sætter sig på bundlinjen.

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 er som regnskabprogram kommet til sidste version, nemlig Microsoft Dynamics C52012. Det betyder der ikke vil komme nye opdateringer eller nye versioner af Microsoft Dynamics C5. Det er ikke muligt længere at købe en ny Microsoft Dynamics C5 løsning, men der vil fortsat kunne tilkøbes moduler og database. De kunder der i dag fortsat benytter Microsoft Dynamics C5, har dog mulighed for at migrere deres Microsoft Dynamics C5 til Microsoft Dynamics NAV. Er din Microsoft Dynamics C5 købt tidligere end den 6. oktober 2013 og der er et aktivt opdateringsabonnemt, kan der migreres til Microsoft Dynamics NAV uden beregning hvad angår selve programmet.

Microsoft foretager fortsat fejlrettelser på Microsoft Dynamics C5.

YDELSER

Workshop, forstudie og analyse

Afklaring af arbejdsprocesser der skal understøttes gennem afholdelse af workshops.

At sikre at forretningsprocesser kan gennemføres i NAV / BC365 og øge kendskabet hos

nøglebrugere til standard NAV. At afstemme forventninger til resten af projektet

At identificere behov for tilpasninger og skabe grundlag for estimering og planlægning af det resterende projektet.

Implementering

Installation af testmiljø for at skabe den tekniske forudsætning for workshops, brugertest og undervisning, hvor der arbejdes på f.eks. konverterede data, fra det eksisterende ERP system.

Tilretning og udvikling

Udvikling af evt. tilretninger inkl. dokumentation, programtest og implementering i standard, for at sikre funktionaliteten i NAV / BC365, så arbejdsprocesserne understøttes optimalt.

Undervisning

Undervisningen skal sikre at brugerne bliver fortrolige med NAV / BC365, således den enkelte er i stand til at udføre test af applikationerne.

Uddannelse er også med til at gøre overgangen til ERP løsning enklere.

Support

Der sidder altid kvalificerede medarbejdere til at besvare de spørgsmål du måtte have til standard applikationerne i både C5 og NAV / BC365.

bottom of page