top of page

TILLÆGSLØSNINGER

SystemConnect har igennem årene, i samarbejde med partnere og kunder, udviklet en lang række større og mindre tillægsløsninger til C5, NAV og 365 Business Central

Minuba-integration
Sagsstyring

Med Minuba får din virksomhed en integreret løsning til elektronisk sagsstyring. Du får et godt overblik over virksomhedens opgaver og aktiviteter, hvad der kan faktureres, og hvordan arbejdstiden bruges.

Integrationen mellem Minuba og NAV/BC gør, at oprettede Debitorer i Minuba overføres til NAV/BC. Godkendte Salgsfakturaer og Indkøb i Minuba kan overføres til NAV/BC Finanskladder eller Salgsfaktura for bogføring, eller BC Købsfakturaer kan overføres til Minuba som omkostninger på dine Sager. Yderligere info om Minuba Integration

al_2-linier_skilt_cmyk.jpg
AL-Finans Factoring
Factoring integration

Med AL Factoring Integration kan der på en enkel måde foretages belåning af fakturaer via Aftaletyperne: Factoring og Afkøb.

Der kan opsættes Bankkonti pr. valuta og Factoring tekster baseret på forskellige Landekoder og Sprog, som specificeret af AL-Finans, man kan endvidere tilbyde kunderne at kunne foretage betalinger via FIK.

Der defineres ”stier” for AL Import / AL Export funktionerne samt man kan opsætte Opbevaringspoltikker i BC.

Import af betalings/posterings-data fra AL-Finans til Finanskladde, hvorefter der kontrolleres og bogføres i NAV/365BC.

Kontakt os gerne for yderligere info og priser.

bottom of page