top of page

Slutbrugeraftale

Denne slutbrugerlicensaftale ("Aftalen") regulerer brugen af softwaren ("Softwaren") udviklet af SystemConnect ApS.

 

Ved at installere eller bruge Softwaren accepterer du at være bundet af vilkårene i denne Aftale.

 

Licens

  1. Tildeling af licens: Udbyderen tildeler dig hermed en begrænset, ikke-eksklusiv licens til at bruge Softwaren på en enkelt enhed, som du ejer eller kontrollerer.

  2. Brugsret: Du må kun bruge Softwaren til personlig eller intern brug. Du må ikke videredistribuere, ændre, reverse-engineere eller forsøge at dekompilere Softwaren på nogen måde.

 

Ejendomsret

 

Softwaren er og forbliver ejendom af Udbyderen og dennes licensgivere, og er beskyttet af ophavsret og andre love om immaterielle rettigheder.

 

Garanti og Ansvarsbegrænsning

 

Softwaren leveres "som den er" og "som tilgængelig" uden nogen form for garanti, hverken direkte eller indirekte. Udbyderen påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der opstår som følge af brugen af Softwaren.

Ændringer i Aftalen

 

Udbyderen forbeholder sig retten til at ændre denne Aftale med eller uden varsel. Det er dit ansvar at kontrollere denne Aftale regelmæssigt for eventuelle ændringer. Din fortsatte brug af Softwaren efter offentliggørelse af ændringer udgør din accept af sådanne ændringer.

 

Afbrydelse af adgang

 

Udbyderen forbeholder sig retten til at suspendere eller afbryde din adgang til Softwaren til enhver tid og af enhver årsag uden varsel.

 

Aftalefortolkning

 

Denne Aftale udgør hele aftalen mellem dig og Udbyderen vedrørende din brug af Softwaren og erstatter alle tidligere eller samtidige kommunikationer og aftaler, skriftlige eller mundtlige, mellem dig og Udbyderen vedrørende Softwaren.

 

Gældende lov og tvistbilæggelse

 

Denne Aftale skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i [angiv relevante juridiske områder]. Eventuelle tvister vedrørende denne Aftale skal afgøres ved de kompetente domstole i [angiv relevante juridiske områder].

Kontakt os

 

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne Aftale, bedes du kontakte os på sc@systemconnect.dk

bottom of page